درخت یعنی اکسیژن ، یعنی آب ، یعنی رودخانه ، یعنی غذا ، یعنی زندگی                                                              حمایت ار کالای ایرانی
مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه در معاونت خبر صداو سیمای مرکز کرمانشاه
مهندس کولانی مدیر کل و مهندس صفری روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با حضور در معاونت خبر صداو سیمای مرکز کرمانشاه ، جمعی از گزارشگران فعال در حوزه منابع طبیعی را مورد تقدیر قرار دادند . در این نشست مهندس کولانی ضمن ابراز خرسندی از همکاری همه جانبه تلاشگران حوزه خبر گقت : اگر ما در فرهنگ سازی و کاهش تخریبات و تصرفات و بالاخص حریق در سال جاری توفیقاتی داشتیم ناشی از اطلاع رسانی است که از ناحیه رسانه ملی صورت گرفته و زمینه حضور و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی را فراهم نموده است .
منابع طبیعی و محیط زیست در کنار هم حافظان ارزشهای طبیعی و زیست محیطی استان هستند.
در نشستی دوستانه مهندس کولانی ، مدیر کل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ، سرهنگ بهاری فرماندهی یگان حفاظت ، معاونین و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و همچنین مهندس یاوری مدیر کل و معاونین و کارشناسان محیط زیست استان در خصوص فعالیتها و تعاملات فی ما بین درمحل اداره کل منابع طبیعی به بحث و گفتگو پرداختند . در این نشست ، مهندس کولانی ضمن خیر مقدم به مهندس یاوری و هیئت همراه با ابراز خرسندی از همکاریها ی موجود و برنامه های مدون یگان حفاظت در کاهش 83 در صد حریق نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت : ما بیش از پیش می توانیم از توان و ظرفیت های دو اداره و دیگر ادارات استان استفاده کنیم و امتیازات جذب نمایئم که منجر به توفیقات مهمی در راستای استان ودر حیطه وظایف دو دستگاه شوند .
یک روز با خبرنگاران در طبیعت
روزی که شاید به ندرت اتفاق افتد تا دو طیف خبر ساز مثل ، خبرنگاران و روابط عمومی با هم با شند و به نوعی مسائل و مشکلات یکساله خود را در فضایی دوستانه و بدور از هیا هوی ترافیک ، سر و صدای خودرو ها ف شلوغی جمعیت و...در کنار هم و حتی بنوعی خانوادگی حل و فصل کنند .
ن والقلم و ما یسطرون
صفری روابط عمومی اداره کل منایع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ضمن تقدیر از تلاشهای خبرنگاران استان و یا به تعبیری سفیران سبز طبیعت گفت : شما خبرنگاران چه در مطبوعات وچه در رسانه ملی طلایه داران جبهه قلم و اندیشه و عامل آگاهی دهنده مردم در لحظات و صحنه های سرنوشت ساز جامعه هستید . و ار آنجایی که به دنبال حقیقت و انعکاس واقعیت هائید ، همواره شایسته تکریم و تحسین بوده و خواهید بود .
اولین جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ترکیب جدید متشکل از مدیریت ، معاونین ، فرماندهی یگان ، مسئول محترم نمایندگی ولی فقیه ، روسای ادارات ستادی ترویج ، روابط عمومی ، حراست ، حقوقی ، مالی ، مهندسی و مطالعات ، بازرسی و ا
در این جلسه ابتدا حاج آقا احساندوست با ذکر آیات و احادیث بر لزوم وفای به عهد ، احترام به والدین ، صداقت و راستگویی تاکید کردند همچنین تامین و تجهیز نمازخانه ادارات منابع طبیعی شهرستانها و در صورت امکان بهره مندی از سرباز روحانی به جهت برگزاری نماز جماعات در شهرستانها را مطرح و خواهان مساعدت شدند . در ادامه این جلسه مهندس کولانی ضمن اشاره به مصوبات جلسه قبل بر تکریم ارباب رجوع ، تسریع در پاسخگویی به مکاتبات برون سازمانی ، حفظ شئونات اداری ، تلاش در جهت ایجاد فضایی مناسب و در خور شان کارکنان در محیط کار در اداره کل و شهرستانها تاکید و مهندس داوری را موظف به نظارت بر اجرای صحیح موارد ذکر شده نمودند .
اخبار
مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه در معاونت خبر صداو سیمای مرکز کرمانشاه  | بازدید :24
مهندس کولانی مدیر کل و مهندس صفری روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با حضور در معاونت خبر صداو سیمای مرکز کرمانشاه ، جمعی از گزارشگران فعال در حوزه منابع طبیعی را مورد تقدیر قرار دادند . در این نشست مهندس کولانی ضمن ابراز خرسندی از همکاری همه جانبه تلاشگران حوزه خبر گقت : اگر ما در فرهنگ سازی و کاهش تخریبات و تصرفات و بالاخص حریق در سال جاری توفیقاتی داشتیم ناشی از اطلاع رسانی است که از ناحیه رسانه ملی صورت گرفته و زمینه حضور و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی را فراهم نموده است .
منابع طبیعی و محیط زیست در کنار هم حافظان ارزشهای طبیعی و زیست محیطی استان هستند. | بازدید :18
در نشستی دوستانه مهندس کولانی ، مدیر کل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ، سرهنگ بهاری فرماندهی یگان حفاظت ، معاونین و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و همچنین مهندس یاوری مدیر کل و معاونین و کارشناسان محیط زیست استان در خصوص فعالیتها و تعاملات فی ما بین درمحل اداره کل منابع طبیعی به بحث و گفتگو پرداختند . در این نشست ، مهندس کولانی ضمن خیر مقدم به مهندس یاوری و هیئت همراه با ابراز خرسندی از همکاریها ی موجود و برنامه های مدون یگان حفاظت در کاهش 83 در صد حریق نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت : ما بیش از پیش می توانیم از توان و ظرفیت های دو اداره و دیگر ادارات استان استفاده کنیم و امتیازات جذب نمایئم که منجر به توفیقات مهمی در راستای استان ودر حیطه وظایف دو دستگاه شوند .
یک روز با خبرنگاران در طبیعت  | بازدید :14
روزی که شاید به ندرت اتفاق افتد تا دو طیف خبر ساز مثل ، خبرنگاران و روابط عمومی با هم با شند و به نوعی مسائل و مشکلات یکساله خود را در فضایی دوستانه و بدور از هیا هوی ترافیک ، سر و صدای خودرو ها ف شلوغی جمعیت و...در کنار هم و حتی بنوعی خانوادگی حل و فصل کنند .
ن والقلم و ما یسطرون | بازدید :10
صفری روابط عمومی اداره کل منایع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ضمن تقدیر از تلاشهای خبرنگاران استان و یا به تعبیری سفیران سبز طبیعت گفت : شما خبرنگاران چه در مطبوعات وچه در رسانه ملی طلایه داران جبهه قلم و اندیشه و عامل آگاهی دهنده مردم در لحظات و صحنه های سرنوشت ساز جامعه هستید . و ار آنجایی که به دنبال حقیقت و انعکاس واقعیت هائید ، همواره شایسته تکریم و تحسین بوده و خواهید بود .
اولین جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ترکیب جدید متشکل از مدیریت ، معاونین ، فرماندهی یگان ، مسئول محترم نمایندگی ولی فقیه ، روسای ادارات ستادی ترویج ، روابط عمومی ، حراست ، حقوقی ، مالی ، مهندسی و مطالعات ، بازرسی و ا | بازدید :63
در این جلسه ابتدا حاج آقا احساندوست با ذکر آیات و احادیث بر لزوم وفای به عهد ، احترام به والدین ، صداقت و راستگویی تاکید کردند همچنین تامین و تجهیز نمازخانه ادارات منابع طبیعی شهرستانها و در صورت امکان بهره مندی از سرباز روحانی به جهت برگزاری نماز جماعات در شهرستانها را مطرح و خواهان مساعدت شدند . در ادامه این جلسه مهندس کولانی ضمن اشاره به مصوبات جلسه قبل بر تکریم ارباب رجوع ، تسریع در پاسخگویی به مکاتبات برون سازمانی ، حفظ شئونات اداری ، تلاش در جهت ایجاد فضایی مناسب و در خور شان کارکنان در محیط کار در اداره کل و شهرستانها تاکید و مهندس داوری را موظف به نظارت بر اجرای صحیح موارد ذکر شده نمودند .
کارشناسان دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور در کرمانشاه  | بازدید :42
طی روزهای گذشته ، دکتر لقمانپور معاونت محترم و دکتر قاسمی و مهندس گودرزی از کارشناسان دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور با حضور در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در دیدار با مهندس کولانی مدیریت ،در خصوص مشارکت و تعامل منابع طبیعی و ترویج جهاد در اجرای طرح های مشترک با پهنه بندی های بعمل آمده به بحث و گفتگو پرداختند .
بخشداری پاوه هم به یاری جنگلها برخاست  | بازدید :26
آقای هوشیار عبداله زاده بخشدار محترم بخش مرکزی شهرستان پاوه هم به همیاران طبیعت پیوست و با تجهیز تعدادی از دهداریها به وسایل اطفاء حریق زمینه پیشگیری و حضور به موقع مردم در محل اطفاء حریق را فراهم کرد .
حضور زنان عشایر در عملیات اطفاء حریق | بازدید :27
مهندس عالی پور مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گیلانغرب حریق های حادث شده با حضور به موقع مردم مهار شده است . وی گفت : در اطفاء حریق اخیر در مله نی گیلانغرب زنان هم حضور داشتند که نشان از حساسیت مردم گیلانغرب و توجه آنها به منابع طبیعی دارد .
کارت همیاران طبیعت هوشمند می شوند  | بازدید :55
به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه این موضوع ( کارت همیاران طبیعت هوشمند میشود ) عنوان جلسه ای بود که در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با حضور مهندی کولانی مدیریت اداره کل ، رئیس اداره ترویج و آموزش و مدیر عامل اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی و کشاورزی استان ، رابطین آموزش و ترویج در شهرستانها و تشکلهای مردم نهاد برگزار شد .
دیدار مهندس صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با مهندس کولانی  | بازدید :57
مقارن ظهر امروز احمد صفری نماینده مردم کزمانشاه در مجلس شورای اسلامی با مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه دیدار کردند . ایشان ضمن عرض تبریک انتصاب وی از منابع طبیعی به عنوان سرمایه ارزشمند انسان یاد کرد و اظهار داشت : با انتصاب شایسته حضرتعالی امیدواریم بیش از پیش از این منابع حیاتی حفاظت شده و ترتیبی اتخاذ شود تا مردم خود را حافظ آن بدانند و با شما در یک خط حرکت کنند .
دیدار نماینده محترم مردم اورامانات با مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشا ه  | بازدید :48
شهاب نادری نماینده محترم مردم پاوه و اورامانات با مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند . آقای نادری ضمن عرض تبریک انتصاب به مهندس کولانی از مردم پاوه و اورامانات بعنوان فرهنگی ترین مردم و دلسوزترین مردم نسبت به منابع طبیعی یاد کرد و گفت : این مردم به جهت اینکه فاقد اراضی زراعی است معیشت خود را از منابع طبیعی تامین می کنند پس شایسته است از ظرفیت های آنها استفاده شود .
دیدار صمیمانه دکتر تجری و همراهان با مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه  | بازدید :70
در این نشست صمیمانه دکتر تجری نماینده محترم مردم گیلانغرب ،قصرشیرین و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک انتصاب مهندس کولانی از ایشان خواستند حافظی راستین برای منابع طبیعی با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم ، محرومیت ، وروند روبه رشد بیکاری جوانان و جوامع روستایی باشند .
نشست صمیمانه مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با همکاران  | بازدید :89
به نقل از روابط عمومی اداره کل این نشست با هدف ارائه برنامه ها و سیاست های پیشنهادات و نقطه نظرات همکاران در رسیدن به آنچه که می تواند منابع طبیعی استان را در تمامی زمینه ها یاری نماید بود . این نشست با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز شد سپس حاج آقا احساندوست نماینده محترم حوزه ولی فقیه در اداره کل با استفاده به آیات و احادیث از خدمت صادقانه و اتکاء به خداوند منان و رعایت اخلاقیات گفتند .
معدن متروکه (چهر) هرسین احیاء و باسازی شد  | بازدید :71
مهندس باتمانی ضمن گفتگو با خبرنگار پیام طبیعت در خصوص معادن متروکه شهرستان هرسین گفت : معادن پس از بهره برداری عموما رها شده و چهره نامطلوبی را از خود بجای میگذارد ،از اینرو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ، معاونتهای حفاظت و امور اراضی ، آبخیزداری وفنی با پیگیری اداره حفاظت و حمایت زمینه تخصیص اعتباری معادل یک میلیارد ریال در قالب اعتبارات ملی با هزینه مطالعاتی و مشارکتی و یک میلیارد ریال هم در راستای اجرای طرح تلفیقی آبخیزداری با احداث (سازه) و کشت گیاهان دارویی (6 هکتارگل محمدی) را فراهم نمودند تا اقدامات مذکور زمینه ساز احیاءوباسازی این معدن متروکه باشد .که خوشبختانه این طرح با موفقیت عملیاتی شد .
نشست صمیمانه مهندس کولانی با فرماندهی محترم نیروی انتظامی | بازدید :71
به نقل از خبرنگار پیام طبیعت ، مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه میزبان فرماندهی کل نیروی انتظامی استان ( سردار امان الهی ) و هیئت همراه بودند . در این نشست صمیمانه که با حضور سردار امان الهی ، معاونین، فرماندهان یگان و حفاظت اداره کل (سرهنگ پاسدار عباس بهاری) ومعاونت برنامه ریزی برگزار گردید مسائل و مشکلات وزمینه های همکاری مورد بحث و گفتگوقرار گرفت .
بازدید روز : 554
بازدید کل : 56484
آخرین بروزرسانی:
23 امرداد 1397 10:59
نظرسنجی
نظرتان درمورد این سایت چیست؟