پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها ، مراتع و آخیزداری کشور - اداره جنگلداری و جنگلکاری
اداره جنگلداری و جنگلکاری

ریئس اداره جنگلکاری و جنگلداری: جناب آقای مهندس فریدون عسگری -

شماره تلفن داخلی: 219

کارشناسان جنگل:

جناب آقای پرویز کلانتری: شماره تلفن داخلی : 222

جناب آقای ساسان بیدل: شماره تلفن داخلی: 252

جناب آقای هوشنگ پور شفیع زنگنه - شماره تلفن داخلی 222

خلاصه وظايف:

1- تولید نهال

2- ايجاد و توسعه فضای سبز

3- تجهیز و نگهداری پارکهای جنگلی و بین راهی و فضای سبز تحت مدیریت منابع طبیعی

4- احیاء و غنی سازی جنگل های استان

5- افزایش کمی (سطح جنگلها) و افزایش کیفی (تاج پوشش)

6- احداث، نگهداري و مديريت ذخيره گاههاي جنگلي

شرح وظایف: جهت نمایشاینجا کلیک نمایید
-حفاظت و صيانت از جنگل هاي موجود     

- تقويت ،اصلاح و احياء پوشش گياهي استان

-حفظ تنوع ژنتيكي گياهي و جانوري

- تعادل دام و مرتع و نهايتا"توليد علوفه بيشتر در واحد سطح

-حفظ منابع آب و خاك (افزايش نفوذ آب به اعماق خاك ،جلوگيري از ايجاد رواناب و بروز سيل ،تقويت سفره هاي آب زير زميني و جلوگيري از فرسايش خاك )

- توانمند سازي جوامع محلي

- كاهش و كنترل عوامل تخريب

- حفظ رويشگاههاي گونه مهم دارويي ،صنعتي و توسعه گياهان دارويي و صنعتي

 

چاپ | ارسال به ديگران  |