"شعارهفته منابع طبیعی: همیار طبیعت باشیم
طرح و برنامه

رييس اداره برنامه ريزي بودجه و هماهنگي طرحها : جناب آقای احسان توحیدی

شرح وظایف: جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

کارشناس طرح وبرنامه : جناب آقای عابد حیدری
كارشناس طرح و برنامه : زهرا كرمي راد

شرح وظایف: جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

تلفن داخلی: 232
چاپ | ارسال به ديگران |