"شعارهفته منابع طبیعی: همیار طبیعت باشیم
امورمالی

اداره امور مالی:

رئیس امورمالی و ذیحسابی: جناب آقای مسعود اختري شماره تلفن داخلی:282

شماره تلفن مستقیم : 73250522

شرح وظایف : جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

همکاران این بخش :

معاونت امور مالی :جناب آقای عباس لاجوردي شرح وظایف : جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

شماره تلفن داخلی:282

جمعدار اموال : جناب آقای غلامرضا مباركي

شرح وظایف : جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

شماره تلفن داخلی: 281

حسابدار:جناب آقای جناب آقای اردشیر نورمنش

شرح وظایف : جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

شماره تلفن داخلی:279

حسابدار:جناب آقای شهاب الدین انصاریان

شرح وظایف : جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

شماره تلفن داخلی:279

حسابدار: جناب آقای جلیل مرادیان

شرح وظایف : جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

شماره تلفن داخلی:279

حسابدار: سرکار خانم شکوفه محمدی

شماره تلفن داخلی:231

بایگان امورمالی: سرکار خانم شمسی امامی راد

شرح وظایف : جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

شماره تلفن داخلی:

کارشناس امور مال :شیرین گرم سخن  داخلی :231

کارشناس امور مالی: خلیل محمدی داخلی 251

چاپ | ارسال به ديگران |