اموراداری و پشتیبانی

رئیس امور اداری و پشتیبانی : جناب آقای فرامرز كهزادي شماره تلفن داخلی :237

شماره تلفن مستقیم:37258100

همکاران این بخش :

 معاون امور پشتيباني و رفاه : جناب آقای پيمان معينيان -تلفن داخلی: 239
معاون امور اداري و نيروي انساني : سرکار خانم فاطمه رضایی-تلفن داخلی: 254 
کارشناس امور اداری : محمدحسین حیدری

مسئول دبیرخانه : سركار خانم طيبه داها -تلفن داخلی: 204

اپراتور دبیرخانه : سرکار خانم نسرين كرمي -نرگس السادات خواصي تلفن داخلی: 204

مسئول بایگانی : بهروز کهریزی-تلفن داخلی: 265

بایگانی پرسنل: عاطفه قمامي -تلفن داخلی:264

مسئول کارپردازی: محمود زنگيشه اي - شماره تلفن داخلی:294

مسئول انبار : جناب آقای علی اکبر تابا - تلفن داخلی:250

مسئول پشتیبانی و ماشین آلات: جناب آقاي سهراب سهرابي-تلفن داخلی:289

 - مسئول نقلیه : جناب آقای شمس الدين شاهگلي

-تلفنخانه : خانم مریم زارعی - تلفن داخلی : 9 

-مسول رفاه وتسهیلات: علی دابشلیم

شرح وظایف :جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

چاپ | ارسال به ديگران |