"شعارهفته منابع طبیعی: همیار طبیعت باشیم
معاونت برنامه ریزی و پشیتبانی

معاونت توسعه ومدیریت ومنابع : جناب اكرام داوري نژاد

ادارات زیرمجموعه:
اداره فناوری و اطلاعات و تحول اداری
اداره اموراداری و پشتیبانی
امور قراردادها
امورمالی

شماره تلفن داخلی : 214

شماره تلفن مستقیم : 37250511

شرح وظایف : جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

چاپ | ارسال به ديگران |