آموزش و ترویج

رئیس اداره آموزش ترویج و مشارکت مردمی : علي حسن زاده     شماره تلفن داخلی:260

همکاران این بخش : 
نرگس خوزستان
سودابه مهدی آبادی 
هوشنگ پور شفیع زنگنه
 
آموزش كاركنان ترويج فرهنگ عمومي منابع طبيعي تشكيل و حمايت از تشكلهاي زيست محيطي ( سازمانهاي غير دولتي)تشكيل تعاونيهاي منابع طبيعي توسعه مشاركتهاي مردمي تشكيل و برگزاري كلاسهاي ترويج تخصصي و ترويج عمومي         شرح وظایف : جهت نمایش اینجا کلیک کنید
 
چاپ | ارسال به ديگران |