پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حراست
حراست

مسئول حراست : جناب آقای حمیدرضا امامیان

مسئول حفاظت فیزیکی: جناب آقای مهدی ویسی

کارشناس حراست:جناب آقای وحید بیات 

شماره تلفن داخلی : 240و249     

شرح وظایف : جهت نمایش اینجاکلیک نمایید

/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/sazman/herasat.pdf 

چاپ | ارسال به ديگران  |