"شعارهفته منابع طبیعی: همیار طبیعت باشیم
روابط عمومی
مسئول روابط عمومی : جناب آقاي آرش شریفی

همکاران این بخش :      

  آقای منصور استرون                     

شماره تلفن مستقیم : 37250519        

شماره تلفن داخلی: 233         

 شرح وظایف : جهت نمایش اینجا کلیک کنید
چاپ | ارسال به ديگران |