"شعارهفته منابع طبیعی: همیار طبیعت باشیم
پیشخوان دولت
فرآیندهای  واگذارشده به دفاتر پیشخوان دولت در اداره منابع طبیعی استان کرمانشاه
 

فرایند صدور گواهی مستثنیات

http://www.ksh-frw.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1251

فرآیند صدور پروانه چرا

http://www.ksh-frw.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1278

پاسخ به استعلامات معدن

http://www.ksh-frw.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1196

تسهیلات بانکی

http://www.ksh-frw.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1197

ایجاد جایگاه سوخت فسیلی

http://www.ksh-frw.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1202

بهره برداری محصولات فرعی

http://www.ksh-frw.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1194

ممیزی مرتع

http://www.ksh-frw.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1198

جایگزینی دامدار

http://www.ksh-frw.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1199

واگذاری حقوق عرفی

http://www.ksh-frw.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1200

اطلاعات مورد نیاز دفاتر پیشخوان

http://www.ksh-frw.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=1185

پیگیری ثبت نام

http://highmail.ksh-frw.ir/

 

 

 

 


چاپ | ارسال به ديگران |