پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره بهره برداری
اداره بهره برداری

پروژ ه هاي احياءو توسعه گياهان دارويي و صنعتي   

اهداف پروژه :

1-احياء رويشگاه هاي طبيعي بنه و گون

2-توسعه گياهان دارويي و صنعتي

3-بسته بندي و فرآوري گياهان دارويي

4-تقويت پوشش حفاظتي خاك و جلوگيري از فرسايش

عناوين پروژه ها :

تهيه طرح احياء و توسعه

تهييه نقشه رويشگاههاي گياهان دارويي

احياء و تقويت رويشگاههاي بنه و گون در سطح 20 هزار هكتار

توسعه گياهان دارويي و صنعتي در سطح 2000 هكتار

 

مطالعات انجام شده دراستان نشان ميدهد كه بالغ بر 140 گونه گياهي كه داراي ارزشهاي دارويي ، خوراكي و صنعتي عمده هستند در رويشگاههاي استان بصورت خود رو رويش دارند. 
 
پتانسيل هاي کشت گیاهان دارویی ، خوراکی و صنعتی در استان کرمانشاه 
 

1- وجود بیش از 280 هزا رهكتار رويشگاه طبيعي درخت بنه (سقز) و گون
2- امکان توسعه کشت گياهان دارويي ،خوراکی و صنعتي   درکل اراضی سطح استان
3- شناسايي 140 گونه گياه دارويي ،خوراکی و صنعتي با ارزشهای اقتصادی بالا در رويشگاههاي استان
4-اقليم مناسب بلحاظ ميزان بارندگي (450 ميليمتر) و تنوع اقليمي
5- سابقه بهره برداري از محصولات فرعي جنگلي و مرتعي و وجود بهره برداران ماهر و بومی
6-موقعيت ممتاز صادراتي و دسترسي به بازارهاي خارجي

7-وجود 8 کارخانه فرآوری گياهان دارويي ،خوراکی و صنعتي در سطح استان

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |