حفاظت
آقای فرامرز داوری رئیس اداره حقوقی در رابطه با گزارش یکصدروزه فعالیتهای حوزه خود اظهار داشت منابع طبیعی اعم از جنگلها و مراتع سرمایه های ملی و متعلق به همه نسلهاست و بایستی با تمامی توان خود در حفظ آن بکوشیم گفت:
25 دی 1396 10:47
دکتر حسن زاده رئیس اداره آموزش ، ترویج و مشارکت های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه منابع طبیعی امانت نسل های آینده است در دست نسل های امروز اظهار داشت:
25 دی 1396 9:28
مهندس عسگری معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که حفظ احیاء و توسعه منابع طبیعی با مشارکت مردم میسر میشود اظهار داشت
24 دی 1396 10:54
مهندس ابراهیمی رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیع و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که جوامع محلی میتواند با بهره برداری پایدار از منابع طبیعی بهترین حافظان برای آن باشند اظهار داشت : ما به دنبال این هستیم که در مرحله اول مردم بهره بردار حقیقی را با مسائل فنی و عملی آشنا نماییم تا بتوانیم بهره برداری پایدار و مناسبی از عرصه های منابع طبیعی داشته باشیم
23 دی 1396 9:28
سرهنگ بهاری فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که منابع طبیعی بستر حیات انسانهاست و ما نه تنها در حوزه وظایف بلکه شرعا و عرفا هم موظف به حفاظت از آن هستیم اظهار داشت
19 دی 1396 11:42
آبخیزداری الهی ترین نگاه به طبیعت است مهندس دارابی معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که آبخیزداری الهی ترین نگاه به طبیعت وبه مثابه پزشک طبیعت است در خصوص فعالیت های حوزه خود در دوره یکصد روزه اظهار داشت فعالیت ها در حوزه منابع طبیعی عمدتا در طول سال انجام شده و در طول سالها منتهی به نتیجه میشود و لیکن آنچه می توان به عنوان گزارش اقدامات در طول یکصد روز در راستای تحقق اهداف اقتصادی و مقاومتی ذکر کنم عبارت است از :
16 دی 1396 10:8
کارگاه آموزشی تسهیلگری ویژه سمن های استان کرمانشاه با پیشنهاد اداره آموزش ، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه
4 دی 1396 10:48
جلسه انتخابات اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی وابخیز داری استان کرمانشاه در منابع طبیعی استان با حضور دکتر شریعتی ریس اموزش مهندس محبوبی ومهندس رضایی از دفتر اموزش ترویج ومشارکتهای مردمی سازمان جنگلها ومهندس ورضایی ریس اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی وابخیزداری کشور
27 آذر 1396 10:9
کسب رتبه برتر توسط اعضاء ستاد حوادث شهرستان دالاهو در کارگروه مدیریت بحران استانداری به خاطر گزارش وسناریو مطلوب وتقدیر از جناب آقای فارقی کارمند منابع طبیعی
27 آذر 1396 10:4
دومین همایش احیا و حمایت از قره سو در تاریخ 96/6/29 راس ساعت 17 در حاشیه پل قره سو با حضور پر شور سمن های زیست محیطی استان و مسولین محترم از جمله( جناب آقای مهندس شیخ ویسی ، اقای دکتر حسن زاده ، معاونین آبفا ،فرماندار محترم،اعضای محترم شورای شهر و عموم همشهریان عزیز )
27 آذر 1396 10:1
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...   
آرشيو اخبار
از تا