پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جلسه هم اندیشی کارشناسان منابع طبیعی وتسهیلگران
بازدید : 31 11 تير 1398 ساعت 9:24 شماره :61447

جلسه هم اندیشی کارشناسان منابع طبیعی وتسهیلگران

دومین جلسه هم اندیشی در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه با حضور رؤسای ادارات منابع طبیعی 8شهرستان وتسهیلگران  با هدف اجرایی نمودن پروژه تسهیلگری دراجرای طرح ها تشکیل شد.
در این نشست ابتدا دکتر حسن زاده به ذکراهداف ودید گاههای آموزشی وترویجی در برنامه های تسهیلگران پرداخت
و گفت در پروژه های منابع طبیعی که اعتبارات آنها از محل صندوق توسعه ملی می باشد بر جلب مشارکت مردم تاکید شده که تسهیلگران بایستی آن را در رأس برنامه های خود قرار دهند.
در این جلسه آقایان دکتر چامه معاونت آبخیزداری ،مهندس زنگنه معاونت فنی،مهندس قربانی رئیس اداره حفاظت نیز حضور داشته و ضمن پاسخ به سوالات تسهیلگران برحضور فعال آنها در عرصه ودر بین جوامع محلی تاکید نموده وبا تشریح اهداف وبرنامه ها بر مستند سازی اقدامات ،ارزیابی ظرفیت ها، وداشتن نقش ارتباطی بین مردم ومنابع طبیعی ت
أکید کردند . 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :