پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کشف انبار ذغال در یکی از روستاهای حوزه عثمانوند
بازدید : 40 11 تير 1398 ساعت 8:52 شماره :61443

کشف انبار ذغال در یکی از روستاهای حوزه عثمانوند

 سرهنگ کرمی فرماندهی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت روز گذشته با اطلاعات واصله از همیاران حفاظتی طبیعت مبنی بر انبار نمودن محموله ذغال تهیه شده از جنگلهای بلوط حوزه عثمانوند در یکی از روستاها .یگان ویژه حفاظت از جنگلها  ومدیریت منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه در یک اقدام ظربتی وارد عمل شدند .وی گفت در این عملیات 120کیسه ذغال کشف وضبط گردیدکرمی افزود عامل که مالک انبار بود متواری گردید ولیکن پرونده تخلف برای وی تنظیم وبه جهت سیر مراحل قانونی تقدیم مراجع قضایی خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به مواد قانونی  42-45-46-47قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع  خطاب به عاملین دست اندازی به طبیعت گفت هرگونه بریدن،ریشه کن کردن،سوزانیدن،تهیه چوب وهیزم وذغال ،آتش زدن گیاهان ،مزارع وحتی باغات،ایجاد آتش درتنه درختان وکت زنی جرم محسوب واین یگان به عنوان متولی حراست از منابع طبیعی که ودیعه الهی و سرمایه ملی است  بشدت با متخلفین برخورد خواهد نمود.