پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مراسم تکریم ومعارفه رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ثلاث بابا جانی
بازدید : 152 26 خرداد 1398 ساعت 12:4 شماره :60797

مراسم تکریم ومعارفه رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ثلاث بابا جانی

  در جریانانتصاباتی از سوی  مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه مراسم تودیع ومعارفه سرپرست اداره منابع طبیعی شهرستان ثلاث باباجانی با حضورفرماندار ، جناب آقایان ،مهندس معینیان رئیس حوزه مدیریت و مهندس امامیان رئیس حراست اداره کل ، در اداره آن شهرستان برگزار گردید. در این مراسم  از زحمات جناب آقای مهندس علی منصوری  در مدت تصدی رئیس اداره تقدیر نمودند و آقای مهندسفرید فیضی نیا به عنوان سرپرست اداره شهرستان مذبور منصوب گردید.