پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شرکت داوطلبین تسهیلگری در آزمون
بازدید : 55 22 خرداد 1398 ساعت 7:28 شماره :60651

شرکت داوطلبین تسهیلگری در آزمون


اجرای طرحهای منابع طبیعی منوط به حضور تسهیلگران در حوزه ها وآماده سازی بهره برداران با هدف جلب مشارکت همه جانبه  آنها در اجرای طرح ها و نهایتا حمایت ،حفاظت وبدون شک بهره برداری از سرمایه هایی است که هزینه می شود تا زمینه توانمند سازی جوامع محلی را فراهم سازد.به همین منظور امروز یکشنبه 19خرداد اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه میزبان بیش از 30نفر از متقاضیان تسهیلگری بود که از بین تشکلها ی مردم نهاد ،شرکتها، تعاونی ها واز دانش آموختگان رشته های کشاورزی ومنابع طبیعی بودند .دکتر حسن زاده رئیس اداره آموزش وترویج هدف از این آزمون را ارزیابی علمی وتوانمندی تخصصی تسهیلگران ذکر کرد وگفت  این آزمون کتبی ودر مرحله دوم  داوطلبین بایستی  در مصاحبه نیز امتیاز لازم را کسب نمایندکه واجد شرایط بودن آنهابرای حضور در حوزه ها ازتمامی جهات محرز گردد.
صفری روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه در این خصوص گفت این تسهیلگران بایستی با مردم آن هم اقشار روستایی که به انحای مختلف طی سالها دولت در خدمات رسانی به آنها  کوتاهی ها وگاها بد قولی ها یی داشته است که حس بی اعتمادی را  در آنها ایجاد کرده  دیدار داشته باشندلذا بایستی علم وتوانایی ایجاد ارتباط با مخاطب  را آموخته باشند. تخصص ،تعهدوالزاما شناخت کافی از فرهنگ های اقوام مختلف را داشته باشند .رهبران محلی را از ارکان ایجاد ارتباط خود بدانند ودهها مورد دیگر که می توانند زمینه ساز موفقعیت آنها وادامه همکاری در سالهی آتی باشد.چرا که تسهیلگری در اجرای طرحها ی منابع طبیعی از اولویت هاست.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :