پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دادستان عمومی وانقلاب کرمانشاه
بازدید : 41 24 ارديبهشت 1398 ساعت 13:54 شماره :59817

دادستان عمومی وانقلاب کرمانشاه
 

به گزارش روزنامه صبح کرمانشاه به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه محمدحسین صادقی با بیان این موضوع که سال گذشته ۲۵۷ فقره پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زارعی در دادگستری استان شکل گرفت، اظهار کرد: این تعداد پرونده مربوط به ۴۸هکتار زمین زارعی است که اعاده آن ها به وضعیت سابق با دستور قضایی ومجازات مرتکبین در دستور کار قرار داشته و دارد .

وی از قطعیت یافتن حکم تعدادی از این پرونده ها خبر داد و گفت: از مجموع ۴۸ هکتار زمینی که برای آنها پرونده تشکیل شده، ۱۲ هکتار با دستور قضایی در اجرای مواد ۳و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی به وضع سابق اعاده شده استدادستان کرمانشاه تاکید کرد: رسیدگی دقیق به سایر پرونده ها نیز باجدیت واولویت تاحصول نتیجه قطعی و اجرای آن در دستور کار خواهد بود.

وی در ادامه حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی و غیر آن را یکی از اولویت‌های سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد و افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال استان نیز تمام اهتمام خود را بکار گرفته تا این مهم در استان مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرد

صادقی همچنین از شهرداری ،اتحادیه مشاوران املاک واداره ثبت اسناد واملاک نیز خواست درراستای تکالیفی که مطابق قانون برعهده دارند از هرگونه تفکیک یا قطعه بندی بدون مجوز قانونی اراضی زراعی بویژه اراضی حاشیه شهر توسط افراد سودجو جلوگیری نموده وباپایش مستمرمناطق مستعد دست اندازی وتعدی و متهمان را برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی معرفی نمایند انتظار دارد شهروندان عزیز وقانون مدار نیز با رعایت الزامات قانونی وبه منظور جلوگیری از تبعات موضوع و مواجه شدن باچالش های حقوقی از مورد معامله قرار دادن این اراضی با اسناد عادی اجتناب نمایند.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :