پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برگزاری جلسه هم اندیشی
بازدید : 75 31 فروردين 1398 ساعت 8:51 شماره :59157

برگزاری جلسه هم اندیشی

اداره کل محل تشکیل جلسه هم اندیشی معاونین و رؤسای ادارات ستادی با هدف هم اندیشی در خصوص مسائل مطرح شده در سازمان جنگلها بود .مهندس کولانی گزارشی از مسائل مطرح شده در نشست هم اندیشی مدیران کل استانها در سازمان را مطرح نمود .وی دیدگاههای ریاست سازمان را در خصوص اجرای پروژ های پیشنهادی بوم سازگان زاگرس را بیان ودر ادامه افزود برنامه های آبخیزداری بسوی جنگل سوق داده شود.تمامی طرح ها بایستی کاداستر داشته باشند .برای تمامی کارها برنامه داشته باشیم .مرکز تحقیقات را بکار گرفته از ظرفیت های آنها استفاده شود .کارها حتما مشارکتی باشند مردم پای کار به نوعی مجری باشند ،محرومیت زدایی در برنامه ها باشد ،حفظ جنگلها ومراتع را در اولویت کارهای خود قرار دهید .محدودهای بذر گیری جنگل ومرتع انتخاب نمابید هر استان خود باید بذور خود را تهیه نماید .اولویت اجرا با ذخیر گاههای جنگلی است .وی تلاش بی وقفه برای روزهای آینده را در وحله اول پیشگیری از حریق با برگزاری جلسات ونشستها با دیگر دستگاهها وسپس پروژه های پیشنهادی بوم سازگان ذکر کرد در خاتمه حاضرین پیشنهادات خود را مطرح ومقرر گردید که مکتوب کرده وبا نظر مدیریت به دفاتر مربوطه ارسال نمایند.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :