پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ستاد بحران اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه دراولین ساعات روز شنبه 10 فروردین تشکیل جلسه داد
بازدید : 126 11 فروردين 1398 ساعت 20:0 شماره :58678

ستاد بحران اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه دراولین ساعات روز شنبه 10 فروردین تشکیل جلسه داد

 در این جلسه مهندس کولانی ضمن ارائه گزارشی از مطالب ارائه شده در جلسه ستاد بحران استانداری مواردی را مورد تاکید قرار دادند .در این جلسه مقرر گردید.
همکاران در آمادگی کامل بوده و اطلاعیه های ستاد را پیگیری نمایند ..
کشیک های اداره کل همچون روزهای قبل ادامه داشته وبا حضور مستمر و24ساعته آماده اطلاع رسانی وامداد به هم استانیهای عزیز باشند. کد امداد جنگل 1504 پاسخگوی تمامی پیامهای امدادی باشد.وهمکاران رسمی یگان در محل مرکز فرماندهی حضور داشته باشند.تمامی خودروهای دارای بی سیم وچراغ گردان ضمن حضور فعال در اداره کل با ستاد بحران هم همکاری نمایند.مهمانسرای اداره کل آماده خدمات دهی به مردم باشد.تانکرهای اداره کل آبگیری نموده ودر محل اداره کل مستقر شوند.
مدیران ادارات منابع طبیعی وشهرستانهای تابعه از محل احداث بندهای آبخیز داری بازدید وخسارات وارده به آنها وهرگونه اقدام اداره کل اعم از فعالیتهای جنگلداری وجنگلداری ،مراتع،کیاهان دارویی کشت شده ،نهالستانها،و......رابر آورد وبه ستاد ارائه نمایند.
معاونتها وروئسای ادارات ستادی وشهرستانها با همکاری امور عشایری نسبت به جابجایی دامداران وعشایر مستقر در حاشیه آبراهه ها وبند های آبخیزداری اقدام نمایند.
اطلاعیه ها تهیه ودر اختیار مرکز پیام رسانی ستاد قرار گیرد.
تاثیرات فعالیتهای منابع طبیعی در تمامی موارد تهیه شده ودر قالب پیام وخبر کوتاه در اختیار پیام رسان ستاد قرار گیرد.
تمامی موارد مطرح شده لازم الاجرا برای ادارات منابع طبیعی شهرستانها می باشد

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :