پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بازدید معاونت حفاظت وامور اراضی از روستاهای مرزی حوزه شهرستان جوانرود
بازدید : 85 1 بهمن 1397 ساعت 8:36 شماره :56107

بازدید معاونت حفاظت وامور اراضی از روستاهای مرزی حوزه شهرستان جوانرود

 مهندس عسگری معاونت حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه به اتفاق مهندس قربانی رئیس اداره حفاظت ، روابط عمومی ، رئیس وکارشناسان منابع طبیعی شهرستان جوانرود ازروستاهای مرزی کلاشی ،قلاجی ودولتا بازدید وبا مردم در خصوص آبگرمکن های خورشیدی منابع طبیعی که با هدف کاهش وابستگی مردم به استفاده از درختان جنگلی به عنوان سوخت بر بام های آنها نصب گردیده سخن گفتند،روستائیان از زحمات اداره منابع طبیعی قدردانی کرده وآمادگی خود را برای اجرای طرح های منابع طبیعی وصیانت از جنگلها اعلام داشتند