پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صدور احکام سبز در دستگاه قضایی
بازدید : 98 29 دی 1397 ساعت 13:25 شماره :56049

صدور احکام سبز در دستگاه قضایی
 این بار درشهرستان روانسر قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری احکام جایگزین برای ۳نفر از متخلفین عرصه های منابع طبیعی صادر کرد که در آن متخلفین بجای حبس وجریمه نقدی  ضمن خلع ید از عرصه تصرفی هر یک  به کاشت ۱۴۰۰اصله نهال در مکان تعین شده منابع طبیعی ،یکسال نگهداری وحفاظت از آن وهمزمان ۸۱۰۰ساعت کار در بخش خدمات عمومی اداره محکوم شدند.
خسروی رئیس منابع طبیعی شهرستان روانسر گفت این احکام حسب نظر قاضی به جهت اصلاح رفتار متخلفین ورعایت حریم حفاظت از منابع ملی با در نظر گرفتن آئین نامه نحوه اعمال واجرای مجازات تکمیلی وآئین نامه اجرای ماده ۷۹ به کاشت نهال وخدمات عمومی تبدیل گردیده است .که بدون شک تاثیر بیشتری در کاهش جرم خواهد داشت.
وی افزود ما امیدواریم صدور اینگونه احکام ضمن اصلاح رفتار متخلفین زمینه ساز بازگشت سرسبزی به عرصه های تخریب شده باشد.
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :