پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بازدیدهای مدیر کل از شهرستانها کنگاور و صحنه
بازدید : 116 26 دی 1397 ساعت 8:14 شماره :55937

بازدیدهای مدیر کل از شهرستانها کنگاور و صحنه
 

در جریان بازدیدهای مدیر کل دیروز شهرستانهای کنگاور و صحنه میزبان مهندس کولانی مدیر کل ومهندس معینیان مشاورو رئیس حوزه مدیریت بودند.  

در این دیدار صمیمی رؤسای شهرستانهای مذکور ضمن خیر مقدم، طی گزارشی مهندس کولانی را از روند فعالیتهای شهرستان خصوصاً پروژهای تأمین اعتبار شده از محل صندوق توسعه ملی، محیط اداری و امورات پرسنلی اداره مطلع نمودند  و همکاران نیز در این جلسه ، پیشنهادات  و انتظارات خود را با مدیر کل مطرح نمودند سپس مهندس کولانی نیز با صمیمیت  کامل به پاسخگویی پرداختند، ایشان همکاران را به تلاش و جدیت در کار ، ایجاد اشتغال در حوزه منابع طبیعی ، تعاملات اداری وقانونی ،احترام به قوانین وارباب رجوع ، تسریع در پاسخگویی به مکاتبات و حفظ شانیت اداری دعوت نموده و قول مساعدی در رسیدگی به کمبود ها وامورات در چارچوب قانون دادند.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :