پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مجری نمونه کشوری در اجرای طرح ملی صیانت از جنگل های زاگرس استان کرمانشاه معرفی شد
بازدید : 80 22 دی 1397 ساعت 12:50 شماره :55803

مجری نمونه کشوری در اجرای طرح ملی صیانت از جنگل های زاگرس استان کرمانشاه معرفی شد
 مهندس جلیلیان رئیس اداره جنگلکاری وجنگلداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه با اظهار داشت  هم اکنون طرح ملی صیانت از جنگلهای زاگرس در سطح ۵۰۰۰هکتار از جنگلهای استان در ۵۲سامان عرفی در قالب ݕروژه های غنی سازی جنگل با بذر، نهال ونگهداری مناطق احیایی در حال اجرا می باشد. 

وی افزود طرح های صیانت استان همواره بعنوان طرح های موفق ملی مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی وسازمان جنگلها بوده وهستند .مهندس جلیلیان در همین خصوص گفت: در سالجاری هم خوشبختانه آقای مراد فرهادی نسب به عنوان مجری نمونه کشوری طر ح صیانت از جنگلهای موسوم به سرخک شهرستان اسلام آباد غرب  معرفی شدند  که در   مراسم تجلیل از نمونه ها ی کشور ی با حضور وزیر جهاد کشاورزی از ایشان تقدیر بعمل آمد .