پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - منابع طبیعی شهرستان پاوه واعتبارات صندوق توسعه ملی
بازدید : 83 17 دی 1397 ساعت 11:51 شماره :55683

منابع طبیعی شهرستان پاوه واعتبارات صندوق توسعه ملی
 

مهندس غالبی رئیس منابع طبیعی شهرستان پاوه اعتبار تخصیص داده شده به منابع طبیعی پاوه را۱۸۷۴۷۰۲۵۱۰۰ریال ذکر کردواظهار داشت علی رغم اینکه مدت کمی از تزریق این اعتبار به شهرستان می گذرد ولیکن ما با تلاشی مضاعف اقدامات عملیاتی رادر بخش های مکانیکی،بیولوژیک ومدیریتی انجام داده ایم که نتایج مطلوبی را در بر داشته است وی نیز  گفت حوزه آبخیز (تین وزردویی) ظرفیت کافی را داشت به همین منظور احداث ۲۰۰۰متر مکعب بند سنگی ملاتی ۴۴۰۰متر مکعب بند گابیونی و۳۴۰۰ متر مکعب بند خشکه چین در اولویت فعالیتها ما قرار گرفت که پیشرفت ۶۰درصدی دارند.

در اقدامات بیولوژیک احداث شش دهنه آبشخوار در حوزه تین وزردویی را داشتیم با پیشرفت صد در صد کاشت زعفران آویشن وبنه با مشارکت مردم در سطح ۱۰هکتاررا داشتیم با پیشرفت ۴۵درصدی احداث بانکت .کشت نهال و بذور جنگلی وقرق در سطح ۱۳/۵هکتار با ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی را داشتیم   غالبی در خاتمه به بخشی از اقدامات مدیریتی اشاره کرد وگفت.دیگر اقدام مدیریتی ما که مبارزه با آفت برگ خوار و جوانه خوار بلوط است در سطح ۱۰۰هکتار خواهد بود که اوائل اسفند درعرصه وبا مشارکت مردم کشت خواهند شد.