پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بازدید آموزشی ترویجی بهر ه برداران جوانرودی از طرحهای موفق مشارکتی بهره برداران پاوه ای
بازدید : 131 23 آبان 1397 ساعت 13:44 شماره :53776
خبر نگار پیام طبیعت
بازدید آموزشی ترویجی بهر ه برداران جوانرودی از طرحهای موفق مشارکتی بهره برداران پاوه ای

بازدید آموزشی ترویجی بهر ه برداران جوانرودی از طرحهای موفق مشارکتی بهره برداران پاوه ای

 جمعی از زنان و مردان روستاه های حوزه آبخیز بازان از توابع شهرستان جوانرود از طرح های موفق منابع طبیعی در حوزه تین و زردویی و همچنین روستای مزیدی شهرستان پاوه بازدید کردند . 

در این بازدید ، مدیریت و کارشناسان منابع طبیعی دو شهرستان به اتفاق روابط عمومی اداره کل و گروه مستند سازان تلویزیونی ، گروه را همراهی کردند . 

صفری ، روابط عمومی این اداره کل ضمن موفق عمل کردن ادارات منابع طبیعی در دو شهرستان گفت : توجه به بازدید بهرهبرداران امری ضروری بود که خوشبختانه محقق گردید و یکی از مهمترین موارد در بجث تسهیلگری است که در زمینه مشارکت را مهیا و فراهم میسازد .

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :