بازدید : 8 22 شهريور 1396 9:42 شماره :52550

کارگاه آموزشی با عنوان امنیت اطلاعات در فضای سایبری
اداره آموزش ، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه مجری برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان امنیت اطلاعات در فضای سایبری چالشها و راهکارها بود.
دکتر حسن زاده اضهار داشت امنیت اطلاعات در حوزه منابع طبیعی که از جمله دستگاه های حاکمیتی است بسیار مهم است به همبین منظور این کارگاه با حضور اساتید مجرب و 50نفر از شاغلین در بخش های مختلف اداره کل برگزار گردید که به حاضرین گواهی شرکت در کارگاه تقدیم خواهد شد.
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :