بازدید : 27 22 شهريور 1396 9:36 شماره :52549

انعقاد تفاهم نامه ای سبز
همزمان با انعقاد تفاهم نامه فی مابین سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور و ومعاونت فرهنگی پرورشی وزارت آموزش و پرورش و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه میزبان و معاونت سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه ، مسئول دبیرخانه تشکلهای مردم نهاد منابع طبیعی و محیط زیست و چند از اعضاء دیگر تشکلهای فعال در حوزه منابع طبیعی بود تا تفاهم نامه ای سبز را در آستانه بازگشایی مدارس منعقد نماییند.
که در آن دانش آموزان اولی متولی کاشت بذر هایی از گونه های درختان جنگلی باشند.
در این نشست مهندس شیخ ویسی مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ضمن قدر دانی از حضور فعال تشکلهای مردم نهاد و استقبال اداره کل آموزش و پرورش استان ،اضهار داشت این حرکت مثبت و بدون شک تاثیرات بسزایی در شکل گیری روحی و روانی دانش آموزان اولی و علاقه مندی آنها به طبیعت خواهد داشت ، وی آموزش را اصل رسیدن به اهداف ذکر کرد و گفت اعتقاد ما بر این است که پس از اولیاء معلمین نزدیکترین افراد به دانش آموزان هستند که میتوانند زمینه ای مناسب را برای عشق ورزیدن آنها به طبیعت فراهم نمایند.
در این نشست آقای احسان خواه معاونت سلامت آموزش و پرورش استان گفت ما آمادگی کامل خود را برای حضور 170 هزار دانش آموزش ابتدایی در طرح کاشت بذر درختان جنگلی اعلام می نماییم و در زمینه تربیت مدرس هم معلمین مربوط آمادگی خواهند داشت در کارگاه های آموزشی که با همکاری منابع طبیعی برگزار خواهد شد حضور یابند.
در ادامه این نشست دکتر حسن زاده مدیریت آموزش و ترویج منابع طبیعی استان گفت اداره آموزش و ترویج با همکاری مستمر تشکلها و آموزش و پرورش این کارگاه ها را برگزار و طرح را عملیاتی خواهند نمود با در نظر گرفتن این مطلب که مسیر بذر از اهداء تا تحویل ، نگهداری و سپس کاشت در بستری که عنوان بوستان دانش آموز در هرشهرستان باشد مشخص و در قالب طرح برنامه ریزی گردد.
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :