بازدید : 22 11 شهريور 1396 10:49 شماره :52328

مشارکت جوامع محلی در حفظ ،احیا، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی
مهندس شیخ ویسی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در خصوص جلب مشارکتهای مردمی اظهار داشت در اسناد بالا دستی قانون برنامه ششم و قوانین و مقررات مربوط  به منابع طبیعی و وظایف قانونی شوراها و دهیاریها به مسئله فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک تاکید شده است. بدیهی است برای جلب مشارکت جوامع محلی و بهره برداری از ظرفیت آنها راهکارها و برنامه هایی پیش بینی شده است که سازمان جنگلها به عنوان یک استراتژی  به این موضوع پرداخته و اقداماتی انجام داده است که اگر چه در ابتدای راه هستیم ولی با توجه به اثرات بسیار خوبی که این اقدامات در جلب مشارکت مردم داشته اند لازم است به طور گسترده و هدفمند این موضوع پیگیری و حمایت شود .

اجرای مدل اجرایی مدیریت جامع حوزه های آبخیزبه منظور بکارگیری حداکثری مشارکت بهره برداران ، ذینفعان ،شوراهای اسلامی ، خیرین ، سازمان های مردم نهاد ، و... هماهنگی با دستگاههای اجرایی در سطح استانی ، این مدل برگرفته از الگوهای جهانی مثل پروژه بین المللی منارید ( تقویت و انسجام سازمانی ) می باشد که خوشبختانه چند سالی است که در یکی از حوزه های آبخیز استان در حال اجرا است ، در این مدل در گام های مختلف ظرفیت سازی در بین رده های سنی مرد و زن در حوزه انجام و برنامه های تسهیل گری با قوت پیگیری و نهایتاً با مطالعه و ظزفیت سازی کامل سند توسعه و برنامه ریزی حوزه تهیه و اجرا می شود که در این مدل حفاظت از منابع پایه آب ، خاک ، حفظ پوشش گیاهی و توسعه پایدار روستا پیگیری می شود .

یکی دیگر از راههای جلب مشارکت مردم ،تشکیل و تقویت تعاونی و تشکل ها است که در این راستا اداره کل منابع طبیعی استان با تشکیل 162 تعاونی منابع طبیعی و تشکیل اتحادیه تعاونی های مرتعداری و انجمن صنفی مرتعداران گامهای بلندی برداشته و طی سالهای 95 و 96 - 14 تعاونی فراگیر منابع طبیعی با بیش از 10 هزار عضو (خانوار ) و تشکیل صندوق توسعه منابع طبیعی با یک  میلیارد تومان سرمایه از مهمترین قدم ها برای مشارکت جوامع محلی بهره بردار منابع طبیعی در روستا و مناطق عشایری است .

 


|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :