بازدید : 22 11 شهريور 1396 13:15 شماره :52318

وداع با 34 شهید گلگون کفن
صفری روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت با حضور شهدایی که سالها دور از موطن خود بودند معطر شد . وی افزود این شهدا زندگان همیشگی تاریخ هستند که بایستس به نحو مطلوب از آنها استقبال میشد ، که بحمد اله مردم فهیم کرمانشاه به خوبی این رسالت را انجام داد .
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :