بازدید : 34 5 شهريور 1396 8:48 شماره :52187

کسب عنوان برترین اداره بازرسی
همزمان با هفته دولت و روز کارمند در جشنواره شهید رجایی که در سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد مهندس اکبر مرادی رئیس اداره بازرسی منابع طبیعی استان کرمانشاه به عنواان بازرس نمونه کشوری معرفی و از سوی دکتر جلالی ریاست سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور مورد تقدیر قرار گرفت مهندس شیخ ویسی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه کسب عنوان برتر را به وی و جمع همکاران تبریک گفته و افزود تلاش سزاوار تقدیر است که به حق شایسته مجموعه منابع طبیعی میباشد.
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :