بازدید : 54 24 تير 1396 1:20 شماره :51184

مظلوم ترین شهدا در حوزه منابع طبیعی هستند
صفری سرپرست روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان کرمانشاه همزمان با طراحی محلی ستاد منابع طبیعی به عنوان یادمان شهدا اظهار داشت جنگلبانان و محیط بانان متولی حفظ زیباترین و با ارزشترین مخلوقات خداوند هستند که قادر به دفاع از خود در مقابل تجاوزات و تعرضات نیستن لذا به جرات میتوان گفت شهدای منابع طبیعی و محیط زیست جزء مظلومترین شهدا بوده و نزد خداوند از جایگاه ویژه ای برخوردارهستند @import url(http://kermanshah.frw.org.ir/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :