بازدید : 43 24 تير 1396 0:58 شماره :51183

مساله حجاب از واجبات الهی است
صفری گفت عفاف به معنای پارسایی ، پرهیزکاری ، پاکدامنی و در مسیر همه خوبی ها خود را مدیریت کردن است.
در مورد خواهران عفاف و حجاب قداست ویژه ای برای انها به ارمغان می آورد.
صفری افزود امر به معروف و نهی از منکر و ماسله حجاب از واجبات الهی است که متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که به این دو وظیفه الهی کم توجهی میشود.
که امیدواریم برای ترویج و فرهنگ عفاف و حجاب دولت خود پیش قدم شود و البته کارمدان و نهاد ها را ملزوم به رعایت حجاب و پوشش کند تا از این طریق فرهنگ حجاب در جامعه نشر یافته و نهادینه شود. @import url(http://kermanshah.frw.org.ir/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :