بازدید : 51 14 تير 1396 9:14 شماره :50953

مردم در طرح های جنگلکاری هم مشارکت دارند
مهندس جلیلیان رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت با توجه به اجرای طرح جنگلکاری مشارکتی اقتصادی از سال 1393 تاکنون 6880 هکتار طرح مذکور در استان با مشارکت مردم انجام شده که در همین راستا 473 فقره پرونده واگذاری بهره برداری از طرح های مذکور در قالب قرداد ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری تشکیل گردیده است
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :