بازدید : 33 13 تير 1396 11:20 شماره :50928

دامدارن استان حافظان واقعی مراتع هستند
مهندس حیدری رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه بهره وری ذیحق مراتع استان نقش اساسی در حفظ و احیاء مراتع دارند.
وی گفت خوشبختانه اداره مراتع این اداره کل با مشارکت بهره وری ذیحق عملیات اصلاح و احیاء مراتع از جمله کپه کاری ، ذخیره نذولات ، قرق مراتع ، کنترل زمان ورود و خروج را با همکاری پاسگاه های سیار و ثابت یگان حفاظت و جلب مشارکت دامدارانو تعاونی های مرتع داری با عضویت در صندوق همایت از توسعه منابع طبیعی را با جدیت پیگیری و به نتیجه مطلوبی رسیده است
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :