بازدید : 30 13 تير 1396 11:10 شماره :50925

حامیان مراتع همچنان فعال ب پیش می روند
مهندس حیری رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاهاظهار داشت علی رغم تخصیص اعتبار کافی به بخش مرتع با بهره گیری از توان بالای کارشناس ها همکار ها در بخش های اصلی فعالیت از جمله ممیزی مراتع ، رسیدگی به شکایات مردمی ، مدیریت چرا ، جلب مشارکت مردم در زمینه های بیمه مراتع ، قرق مرتع و تهیه طرح های مرتعداری با مدیریت به پیش رفته و خوشبختانه موفق هم عمل شده است که در بخش ممیزی مرتع تعداد 90 سامانه وپلاک با مساحت 35هزار هکتار رسیدگی به شکایات و حل اختلاف دامداران بالغ بر 100 فقره و مدیریت چرا در سطح 92هزار هکتار بیمه مراتع در سطح 46هزار هکتار و 2600 میلیار ریال اخذ عوارض علفچری با تمدید پروانه چرا داشتیم.
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :