بازدید : 41 11 تير 1396 10:57 شماره :50885

مهندس سنجری جانشین یگان حفاظت
مهندس سنجری جانشین یگان حفاظت از تشکیل کارگروه اطفاء حریق در اداره کل و تشکیل 15 اکیب اماده و 35 اکیب واکنش سریع در دارات منابع طبیعی شهرستان ها و تجهیز آنها به وسایل اطفاء حریق خبر داد.
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :