بازدید : 34 11 تير 1396 10:49 شماره :50881

برگزاری نشست مطبوعاتی
از سوی مدیریت روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مدیریت و برگزاری نشست مطبوعاتی زیرمجموعه های جهاد به روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ارجائ گردید.
که خوشبختانه در پنجمین روز از هفته جهاد این نشهست با حضور دهها خبرگذاری ، روزنامه ، و هفته نامه محلی و مدیرات ادارات منابع طبیعی ، دامپزشکی ، شیلات ، پشتیبانی امور دام و تعاون روستایی برگزار گردید.
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :