پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کادسترا اراضی ملی استان کرمانشاه عملیاتی شد
بازدید : 232 23 خرداد 1397 11:17 شماره :49321

کادسترا اراضی ملی استان کرمانشاه عملیاتی شد

     کادسترا اراضی ملی عملیاتی شد

مهندس بابایی رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت : این عملیات تاکنون بصورت امانی از طریق اداره کل منابع طبیعی انجام می گیرد ، ولیکن در سال جاری این عملیات در سطح 178000 هکتار و با بهره گیری از توان مشاورین عملیاتی شده است . وی افزود کادسترا اراضی ملی با هدف تثبیت اراضی ملی در سامانه ثبت وتبدیل اسناد دفترچه ایی به تک برگ به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی اشخاص از انفال عمومی و نیز ساماندهی وضعیت اراضی ملی صورت می گیرد . بابا یی در خاتمه بیان کرد تاکنون بالغ بر 640 /1هزارهکتار از اراضی ملی اخذ سند شده است و روند تبدیل اسناد دفتر چه ایی به تک برگ سند هم آغاز شده که در این راستا هم تا کنون بالغ بر 80هزار هکتار تبدیل اسناد بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است .

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :