پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جلسه برگزاری هفته منابع طبیعی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
بازدید : 381 10 اسفند 1396 23:43 شماره :47048

جلسه برگزاری هفته منابع طبیعی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه دکتر شهبازی وهمراهان در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی پنجمین جلسه چگونگی برگزاری برنامه های هفته توسط مهندس شیخ ویسی مدیریت اداره کل ارائه گردید سپس ریاست سازمان جهاد ضمن اظهار این موضوع که از مشارکت مردم وتشکلهای مردم نهاد در طول هفته کمال استفاده را ببرید  گفت کاشت نهال امر بسیار پسندیده ای است اما در صورتی که بعد از کاشت به نگهداری آن هم توجه شود در ادامه جلسه مقرر گردید روابط عمومی سازمان جهاد در زمینه برگزاری نشست تلویزیونی وتبلیغات محیطی توسط ادارات زیر مجموعه اقدام نمایند ولگوی مورد نظر هم توسط روابط عمومی اداره کل تهیه شود در ادامه جلسه حاظران به مباحث تخصصی ولزوم توجه به کشت گیاهان دارویی ودرختکاری پرداختند
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :