پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جنگلها و مراتع سرمایه های ملی است بایستی حفظ شود
بازدید : 264 25 دی 1396 10:47 شماره :46112

جنگلها و مراتع سرمایه های ملی است بایستی حفظ شود
 

آقای فرامرز داوری رئیس اداره حقوقی در رابطه با گزارش یکصدروزه فعالیتهای حوزه خود اظهار داشت منابع طبیعی اعم از جنگلها و مراتع سرمایه های ملی و متعلق به همه نسلهاست و بایستی با تمامی توان خود در حفظ آن بکوشیم گفت:

علی رغم تمامی تلاش کارکنان در اداره کل در راستای ترویج فرهنگ منابع طبیعی در سطح استان و بویژه جوامع روستایی و عشایر حاشیه نشینان جنگلها و مراتع متاسفانه باز هم تخریب و تصرف اراضی و قطع جنگلها به عنوان یک معزل در جامعه وجود دارد.

ولیکن با حضور نیروهای فعال حفاظتی و کارشناسان حقوقی در سطح 14 شهرستان اداره کل تمامی تلاش خود را نموده که با متخلفین برابر قانون برخورد شود که این اقدامات منجر به موارد ذیل شده که امیدواریم با آگاه سازی بیشتر مردم شاهد کاهش آنها باشیم:

درخواست و لوایح تنظیم شده                          624 فقره

شرکت در جلسات دادگاه                                 617 مورد

احکام صادره له سازمان                                    420 مورد

احکام صادره علیه سازمان                               20 مورد

پیگیری پرونده در مراجع قضایی                     900 مورد

تخریب و تصرف عدوانی                            120 فقره                    120 هکتار

قطع اشجار و نهال                                      20پرونده                   1200 اصله

آتش سوزی جنگل                                      5فقره                        35هکتار

اراضی خلع ید شده                                    75 پرونده                        100هکتار

خسارات وصول شده                                   260فقره                    180000000 ریال

خلع ید متصرفین                                       38 فقره                       32هکتار

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :