پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کارگاه آموزشی تسهیلگری ویژه سمن های استان کرمانشاه
بازدید : 291 4 دی 1396 10:48 شماره :45570

کارگاه آموزشی تسهیلگری ویژه سمن های استان کرمانشاه
کارگاه آموزشی تسهیلگری ویژه سمن های استان کرمانشاه با پیشنهاد اداره آموزش ، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و پیگیری دبیرخانه تشکلهای مردم نهاد منابع طبیعی و محیط زیست استان اولین کارگاه آموزشی تسهیلگری ویژه نمایندگان سمن های استان در محل سالن جلسات منابع طبیعی برگزار گردید در همین راستا دکتر حسن زاده مدیریت آموزش و ترویج اضهار داشت ده دوره آموزشی از طریق دفتر آموزش سازمان ویژه تشکل ها مصوب گردیده که بتدریج برگزار خواهند ش
در ادامه صفری روابط عمومی اداره کل نیز با اشاره به این مطلب که تشکل های مردم نهاد بازوان توانمند ادارات منابع طبیعی و محیط زیست هستند اضهار داشت تشکل ها ظرفیت های مثبتی هستند که عاشقانه به طبیعیت کشور و استان مهر می ورزند بایستی تلاش کنیم این فرهنگ طبیعیت دوستی خالصانه را در جامعه نهادینه کنیم که توسعه در تمامی ابعاد را به همراه خواهد داشت
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :